ai
/html/bmgk/../images/i_r1_c2.jpg
现任领导
当前位置: 返回首页 - 部门概况 - 现任领导
现任领导
2018年10月17日

 

 

校长助理 杨益新 
全面负责www.577337.net工作   

 

 

招生办主任 唐玉生 
负责招生工作 
联系电话:88493700  
办公地点:东馆302
                                                              
www.577337.net副处长 闫伟 
负责实践www.577337.net工作 
联系电话:88430579  
办公地点:启真楼南配楼320                                                                    
www.577337.net副处长 皇甫宜耿 
负责综合质量工作 
联系电话:88430580 
办公地点:启真楼南配楼319                                                                    
学生注册中心主任 牟蕾 
负责学生注册中心工作、www.577337.net规划与管理工作 
联系电话: 88430591 
办公地点:启真楼南配楼319                                                                    

办公地点:长安校区启真楼3楼 联系电话:88430586    2016 AII Rights Reserved. www.577337.net,圣安娜官网,菲律宾圣安娜娱乐城,www.599828.com

菲律宾圣安娜 圣安娜娱乐城 www.599828.com www.599829.com 菲律宾圣安娜娱乐 菲律宾圣安娜 www.577337.net www.126926.net www.599829.com www.599829.com 圣安娜娱乐城 圣安娜娱乐城 www.599828.com www.577337.net www.577337.com www.577337.com www.577337.com 菲律宾圣安娜娱乐 www.577337.com www.126926.net www.599829.com www.577337.net 菲律宾圣安娜娱乐城 www.599828.com www.599828.com 菲律宾圣安娜娱乐 www.599828.net www.599829.com www.599829.com 菲律宾圣安娜 www.599829.com www.126926.com www.599829.com 圣安娜总代理 www.8897777.com 圣安娜娱乐城官网 圣安娜娱乐城官网 圣安娜娱乐城官网 www.599828.com 圣安娜娱乐城 www.599828.com 圣安娜娱乐城官网 圣安娜娱乐城 www.126926.com 圣安娜娱乐城 www.126926.com 圣安娜娱乐城 圣安娜娱乐城 圣安娜娱乐城 www.8897777.com www.577337.net www.577337.com www.577337.com 圣安娜官网 圣安娜娱乐城 圣安娜娱乐城官网 圣安娜娱乐城 菲律宾圣安娜 www.599828.com 圣安娜娱乐城 www.8897777.com www.599829.com www.599828.com www.599829.com www.599828.net 圣安娜娱乐城 圣安娜娱乐城 菲律宾圣安娜 菲律宾圣安娜 www.8897777.com 圣安娜官网 www.8897777.com 圣安娜娱乐城 圣安娜娱乐城 圣安娜娱乐城 菲律宾圣安娜代理 菲律宾圣安娜 菲律宾圣安娜 圣安娜娱乐城